Detekterbara penslar (endast borst är detekterbara, inte skaftet)