Detekterbara Produkter
0371-33037 order@tomjo.se


Tomjo Produkter AB

Dalsgatan 16

SE33330 Smålandsstenar

Telefon: 0371-33037

Mail: order@tomjo.se

Tillverkare

PROHACCP Sp. z o.o.
ul. Tomasza Ruśkiewicza 8
25-663 Kielce

PL6572848639
BDO: 000046683

Telefon: +48 41 343 10 74

Fax: +48 41 260 72 72

Mail: prohaccp@prohaccp.eu

 


Varför ska vi använda Detekterbara produkter?

  • >>> upptäcks av alla metalldetektorer med standard och extra utrustning
  • >>> Indikera due dilligence
  • >>> kan användas som en del av HACCP
  • >>> Minska risken för främmande material kontaminering


Detekterbara produkter testas på LOMA metalldetektorer

Om oss | Produkter | Kontakt

Eftertryck förbjudes © 2011- 2024 PROHACCP