Warning: PHP Startup: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 2 in /produktyhaccp/prohaccp_nl_se/SE/category.php on line 9
 Detekterbara Produkter
0371-33037 order@tomjo.se


No products in this category

 


Varför ska vi använda Detekterbara produkter?

  • >>> upptäcks av alla metalldetektorer med standard och extra utrustning
  • >>> Indikera due dilligence
  • >>> kan användas som en del av HACCP
  • >>> Minska risken för främmande material kontaminering


Detekterbara produkter testas på LOMA metalldetektorer

Om oss | Produkter | Kontakt

Eftertryck förbjudes © 2011- 2021 PROHACCP